Lønsumsafgift

Hvad er lønsumsafgift

Hvad er lønsum og lønsumsafgift   Lønsum består af den samlede sum, som virksomheden udbetaler i løn inklusiv eventuelle tillæg. Lønsumsafgift betales af de virksomheder,

Læs mere »
Stiftelsesdokument

Hvad er et stiftelsesdokument

Hvornår skal et stiftelsesdokument bruges?   Et stiftelsesdokument er nødvendigt, hvis du vil oprette et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Det er desuden også

Læs mere »
Iværksætterselskab (IVS)

Hvad er et iværksætterselskab (IVS)

Afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS)   Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Dette betyder, at det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS).

Læs mere »
Ejerbog

Hvad er en ejerbog

Hvem skal oprette en ejerbog   En revisor kan udarbejde din ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over selskabets anparter eller aktier, og det er

Læs mere »
Virksomhedens hæftelser

Virksomhedens hæftelser

Når der drives enkeltmandsvirksomhed, så hæftes der personligt   Personlig hæftelse Du bør drøfte de forskellige ricisi med din revisor, så du er informeret om,

Læs mere »
Vedtægter

Hvad er vedtægter

Vedtægternes indhold   Alle selskaber skal have et sæt vedtægter, som indeholder selskabets forhold, og vedtægterne er bindende for ejerne. Lad din revisor hjælpe dig

Læs mere »
Interessentskabskontrakt

Hvad er en interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt   En interessentskabskontrakt er en aftale, som to eller flere interessenter indgår. Denne aftale regulerer forholdene mellem dig og de øvrige interessenter i interessentskabet

Læs mere »