Hvad er et iværksætterselskab

Afskaffelse af iværksætterselskaber Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber. I stedet skal du

Læs mere »

Hvad er en ejerbog

Hvem skal oprette en ejerbog En revisor kan udarbejde din ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over selskabets anparter eller aktier, og det er selskabets

Læs mere »

Virksomhedens hæftelser

Personlig hæftelse Du bør drøfte de forskellige ricisi med din revisor, så du er informeret om, hvilke hæftelser der er ved din virksomhed. Ved personlig

Læs mere »

Hvad er vedtægter

Vedtægternes indhold Der er følgende krav til indholdet i vedtægterne: Selskabets navn og eventuelle binavne Selskabets formål Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes

Læs mere »

Hvad er en interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Kontrakten kaldes for en interessentskabsaftale, og den definerer, hvordan virksomheden skal drives. Den prøver at undgå uenigheder og konflikter mellem interessenterne. En interessentskabskontrakt er

Læs mere »

Hvad er en ejeraftale

Hvorfor udarbejde en ejeraftale Ved opstart af selskabet, og hvis det skal drives sammen med andre, er det en god ide at diskutere ejeraftale. Såsom

Læs mere »