Opgørelse af moms og lønsumsafgift

Når det kommer til opgørelse af moms og lønsumsafgift, så er det en god ide at alliere sig med en billig revisor, der kan hjælpe dig med besværlige regnskabsopgaver.
Her skal vi kigge lidt nærmere på, hvad opgørelse af moms og lønsumsafgift går ud på, og hvordan du kan kvalitetssikre din opgørelse. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for opgørelse af moms og lønsumsafgift. 

– Mikael Hansen, Revisor

Alle opgaver kan løses

 

Få revisorhjælp til komplicerede regnskabsopgaver

Der er mange, der driver mindre virksomheder, der selv tager sig af sit regnskab og bogholderi.
Der er dog flere begreber at holde styr på, og det er helt essentielt, at man kender reglerne for regnskab, og ved hvilke love og regler, der gælder for de forskellige aspekter af bogholderi i Danmark. Det er ikke alle, der driver en enkeltmandsvirksomhed, der har en kandidatgrad i økonomi, og derfor siger det sig selv, at det ikke er noget man nødvendigvis selv kan håndtere. Til de lidt mere komplicerede aspekter af regnskabet, kan det være en god ide at få hjælp. Heldigvis kan man få hjælp af en kompetent og erfaren revisor som Mikael Hansen, der kan levere billige revisorydelser til faste priser.

– Mikael Hansen, Revisor
Lad mig hjælpe dig, så du kan få mere tid til dine kunder

Hvad er moms og lønsumsafgift?

Før vi skal se på, hvordan du kan få en tryg og sikker opgørelse af moms og lønsumsafgift, så skal vi undersøge, hvad disse begreber egentligt betyder inden for regnskabsverdenen.

Moms er et begreb, som vi støder ind i, i forskellige sammenhænge, men i virksomhedssammenhæng, så handler det om, at man som selskab skal betale moms af skattepligtige indtægter, hvis momspligtige ydelser overstiger 50.000 kr. i løbet af 12 måneder.

Lønsum er et begreb, der dækker over den samlede lønsum virksomheder udbetaler i løn. Denne sum er inklusiv eventuelle tillæg. Hvis du ejer en virksomhed, der sælger momsfrie ydelser, så er reglen, at man som udgangspunkt skal betale lønsumsafgift. En nyopstartet virksomhed skal registreres for lønsumsafgift, hvis det årlige afgiftsgrundlag forventes at overstige 80.000 kroner.

Det er ikke helt nemt at finde ud af, hvordan denne skal beregnes. Derfor er det en god ide at få revisor Mikael Hansen til at hjælpe dig.

Hvordan beregnes moms og lønsumsafgift?

Man kan beregne moms og lønsumsafgift ud fra fire forskellige metoder. Revisor gennemgår samlede lønomkostninger, og i nogle tilfælde også virksomhedens over- eller underskud. Derefter kan en revisor finde frem til den korrekte metode for at beregne moms og lønsumsafgift for virksomheden. Dette er et mere kompliceret anliggende, når det kommer til regnskab, og derfor er det en god ide at få hjælp af nogen, der kan løfte byrden ved de besværlige udregninger for dig. Det kan også være rart at tale med en professionel, der kan hjælpe dig med at afklare principper og begreber i forbindelse med regnskab, der ikke er selvforklarende. Når du får Mikael Hansen til at håndtere dit bogholderi, får du mere tid til at udvikle din virksomhed, i stedet for at bruge tid på regnskab og besværlige opgørelser. Du får ingen omkostninger til dit regnskabsprogram, du får revisorydelser typisk til 50% lavere priser end hos mange andre revisorer på markedet. Revisor Mikael Hansen er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig