Moms

Moms er en statslig afgift, som tillægges varer, før de sælges, og det er virksomhederne, som sælger varerne, der opkræver momsen fra kunderne. Efter opkrævning, betaler virksomhederne momsen videre til SKAT. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med din momsindberetning. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dit momsregnskab.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Revisor kan hjælpe dig med din momsregistrering

Driver du en virksomhed, skal virksomheden som udgangspunkt indberette og betale moms. Dog er der en grænse for momsregistrering, som afhænger af virksomhedens omsætning og branche.

Der skelnes mellem en omsætning på over eller under 50.000 kr. Virksomheden skal momsregistreres, når omsætningen overstiger 50.000 kr. i en periode på 12 måneder.

Såfremt virksomhedens omsætning er under 50.000 kr. i en periode på 12 måneder, er det frivilligt, om virksomheden skal momsregistreres. Virksomheden kan således få et CVR-nummer uden, at der sker momsregistrering. Er virksomheden momsregistreret, skal der opkræves, indberettes og betales moms, uanset om virksomhedens salg er over eller under 50.000 kr.

 

Momsfrit salg

Der er ydelser, der kan være fritaget for moms som eksempelvis sundhedsbehandlinger, foredrag, ejendomme og visse former for journalistiske ydelser. Hvis der ikke skal betales moms, skal der ofte skal betales lønsumsafgift i stedet for.
Der kan også være virksomheder, der både har momspligtigt og momsfrit salg, og et eksempel på dette kan være en virksomhed, der udfører momsfrie sundhedsbehandlinger, men som samtidig sælger momspligtige cremer.

Indberetning af moms

Som momsregistreret virksomhed skal der afregnes moms enten hver måned, hvert kvartal eller halvårligt. Det afhænger af den årlige omsætning.

  • Månedlig afregning (over 50 millioner kr. i omsætning)
  • Kvartalsvis afregning (5-50 millioner kr. i omsætning)
  • Halvårlig afregning (0-5 millioner kr. i omsætning)

Hvis virksomheden er nystartet, skal moms indberettes kvartalsvis i mindst halvandet år, og når den periode er gået, vil SKAT vurdere virksomhedens omsætning og eventuelt ændre afregningsperioden. Det er også muligt at søge om at få en kortere afregningsperiode, mens det ikke er muligt at søge om at forlænge perioden.

Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med din momsindretning.

 

Momsregnskab

En momsregistreret virksomhed skal føre regnskab over køb og salg af varer og ydelser, og regnskabet udviser, hvor meget virksomheden skal afregne i moms. Alle fakturaer, der er dateret inden for den momsperiode medtages, også selvom fakturaerne ikke er betalt endnu.

Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med dit momsregnskab.

Handel med udlandet

Hvis din virksomhed handler med udlandet, skal regnskabet også indeholde en oversigt over:

  • Moms af varekøb fra udlandet
  • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
  • Køb af varer i andre EU-lande
  • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
  • Salg af varer til andre EU-lande
  • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
  • Eksport til lande uden for EU

Med omvendt betalingspligt menes, at sælger udsteder en faktura uden moms. I stedet for sælger afregner moms, er det køberen, som skal afregne momsen.

 

Arkivering af bogføringsdata og årsregnskaber i 5 år

Regnskabsmateriale skal gemmes i 5 år, og det gælder også, selvom virksomheden lukkes. Det dækker over alt skriftligt materiale, der vedrører virksomhedens drift som eksempelvis fakturaer, kontrakter, ordresedler og årsregnskaber.

 

Afmelding af moms

Hvis virksomheden lukkes, sælges eller overdrages, skal virksomheden afmeldes for momsregistrering. Det er desuden vigtigt, at moms indberettes og betales til og med den dato, hvor virksomheden ophører eller bliver overdraget. Moms skal også indberettes i perioden, selvom der ikke er solgt nogen varer eller ydelser.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig