Hvad er lønsumsafgift

Herunder forklares, hvad lønsumsafgift er for en afgift, som skal afregnes af virksomheder, der er fritaget for moms. Lønsumsafgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens eventuelle overskud. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dit bogholderi og lønsumsafgift.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Hvad er lønsum og lønsumsafgift

Lønsum består af den samlede sum, som virksomheden udbetaler i løn inklusiv eventuelle tillæg. Lønsumsafgift betales af de virksomheder, som ikke er momspligtige. Hvis din virksomhed sælger momsfrie ydelser, skal der som udgangspunkt betales lønsumsafgift. Dog gælder dette kun, hvis det grundlag, som lønsumsafgiften skal beregnes ud fra, overstiger 80.000 kr. årligt. Er virksomheden nystartet, skal den registreres for lønsumsafgift, hvis det forventes, at det årlige afgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr. Lad Revisor Mikael Hansen hjælpe dig.

 

Beregning af lønsumsafgift

Revisor beregner lønsumsafgiftsgrundlaget ud fra virksomhedens lønninger og i nogle tilfælde dens over- eller underskud. Herefter ganges med en afgiftssats, og afgiftssatsen afhænger af, hvilken type momsfri virksomhed, der drives.

Der findes fire metoder til at beregne virksomhedens afgiftsgrundlag, og når virksomheden er registreret for lønsumsafgift, udstedes et registreringsbevis, som oplyser, hvilken metode af beregning, der skal bruge. Lønsumsomkostningen kan trækkes fra som en driftsomkostning i virksomhedens regnskab.

De fire metoder:
  • Metode 1: Hvis virksomheden er en organisation, fond, forening, loge eller virksomhed med momsfrie spilleaktiviteter, skal der i 2019 og 2020 betales 6,37% af lønsummen
  • Metode 2: Hvis virksomheden er i den finansielle sektor såsom forsikringsvirksomhed og banken, skal der i 2019 betales 15% af lønsummen, og der skal betales 15,2% i 2020
  • Metode 3: Hvis virksomheden udgiver eller importerer aviser, skal der i 2019 og 2020 betales 3,54% af omsætningen fra salg af aviser
  • Metode 4: Her afhænger lønsumsafgiften af, om virksomheden har ansatte eller ikke har. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal der i 2019 og 2020 betales 4,12% af virksomhedens overskud eller underskud uden finansielle poster. Hvis virksomheden har ansatte, skal der betales 4,12% af den samlede udgift til løn mv. med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud

 

Følgende virksomheder indgår i metode 4:

  • Virksomheder inden for sundhedssektoren (læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mf.)
  • Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark
  • Virksomheder, der sælger momsfri undervisning
  • Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser
  • Bedemænd og begravelsesforretninger
  • Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller fysisk træning

Indberetning og betaling af lønsumsafgift

Der er forskellige frister for at indberette og betale lønsumsafgift alt efter, hvilken metode der benyttes.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig