Bogføring

Bogføring kan være en tidskrævende og anstrengende opgave, derfor anbefaler jeg, at du enten ansætter en bogholder til at administrere dette eller tager kontakt til en revisor, som kan håndtere dette for dig. Derved sikrer du dig, at alt bliver bogført korrekt, og du sikrer du, at lovgivningen overholdes.

Hos Revisor Mikael Hansen tilbydes ydelser såsom bogføring og revisionsydelser.

Hvad er bogføring

Når du læser et regnskab, stammer alle de tal du læser fra virksomhedens bogføring. Bogføringen er derfor vigtig for at holde styr på virksomhedens økonomi. Bogføringen er fundamentet. Det betyder, at alle transaktioner skal registreres, og bilag skal arkiveres. Når du har en omkostning, skal bilaget arkiveres, og transaktionen registreres i bogføringssystemet. I dag foregår bogføring digitalt, og bilag kan også arkiveres digitalt. Inden for bogføring er grupperne delt op i indtægter, omkostninger, aktiver og passiver.

 

Pligt til at føre regnskab

Det er et lovpligtigt krav at føre regnskab over din virksomheds transaktioner. Det er således en lov, der siger, at du skal arkivere dine bilag, og såfremt du udtages til en skattekontrol, så kan SKAT bede om at se disse bilag. SKAT anerkender ikke fradrag, hvis bilag ikke kan fremvises. Bogføringen er også grundlaget for din momsopgørelse. Når du indberetter moms, skal indberetningen stemme til din bogføring. Bogføringen er kort sagt dokumentationen for dine indberetninger til myndighederne. Herudover giver bogføringen også den værdi, at du som ledelse kan følge med i, hvordan det går din virksomhed. Det kan betyde, at du kan træffe de rigtige beslutninger på baggrund af virksomhedens bogføring.

 

Transaktioner

Alle virksomhedens transaktion skal føres i dit regnskabssystem. Der skal også tilknyttes det tilhørende bilag som dokumentation. Bilaget skal nummereres, så dokumentationen let kan forefindes. En transaktion kan være f.eks. være din omsætning eller en omkostning.

Hvis vi starter fra bunden i dit setup, så skal virksomheden have en kontoplan. Kontoplanen er en oversigt over alle virksomhedens konti. Det giver dig et detaljeret overblik over indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

Der er to hovedgrupper i kontoplanen:

 

 • Resultatopgørelse som indeholder indtægter og omkostninger
 • Balance som indeholder aktiver og passiver
  • Aktiverne udgør, hvad virksomheden ejer
  • Passiverne udgør, hvad virksomheden skylder

 

Når du har bogført, har du overblik over virksomhedens moms. Du kan herefter foretage indberetning af dette. Og så har du dokumentationen på plads via bogføringen.

Bogføring kan være tidskrævende og svært. Der er mange regler, der skal overholdes. Lad Revisor Mikael Hansen hjælpe dig med din bogføring og håndtering af moms.

 

Det dobbelte bogholderi

Når vi taler om det dobbelte bogholderi, betyder det, at alle virksomhedens transaktioner skal føres dobbelt. Rent bogføringsteknisk skal en transaktion have en debet- og en kreditpostering. Når transaktionen er ført i debet og kredit, er der balance i bogholderiet.

Transaktioner bogføres på forskellige konti, eksempelvis på konti som omsætning og husleje.

 

En kontoplan er opbygget med en resultatopgørelse og en balance. Her bogføres alle transaktioner i debet og kredit. Du kan bruge dette til at holde overblik over din virksomheds økonomi. Kontoplanen kan også give dig et overblik af din virksomheds værdier.

Der findes mange standardkontoplaner, og du kan finde mange gratis versioner på internettet.

 

Moms

Hvis din virksomhed er registreret for moms, skal der udarbejdes en momsopgørelse. Momsen skal indberettes til SKAT inden for fristen. Din kontoplan indeholder momskonti, og dit regnskabssystem er sat op til at kunne håndtere dette automatisk. Når vi taler moms, er der salgsmoms og købsmoms.

 

 • Salgsmoms (udgående moms) vedrører moms på din omsætning
 • Købsmoms (indgående moms) vedrører moms på dine omkostninger

Moms kan være svært at håndtere, og jeg anbefaler derfor, at du får hjælp til dette af din revisor.

Hvis din virksomhed har kontantsalg, skal du udarbejde en kasseopgørelse hver dag. Dagens kasseopgørelse kan bruges som bilag, og du kan bogføre dagens samlede resultat i én transaktion. Lad Revisor Mikael Hansen hjælpe dig. Jeg servicerer mange virksomheder, der har dette setup, og jeg kan give dig god værdi i din virksomhed.

Regnskabsprogrammer

Der findes rigtig mange regnskabsprogrammer, som kan anvendes til din virksomheds bogføring. Disse programmer kan gøre det lettere for dig, når du skal bogføre. I gamle dage bogførte man i hånden ved at skrive transaktionerne ned på papir. I dag foregår det digitalt og på computer. Inden du vælger et regnskabsprogram, er det vigtigt at vurdere, hvad dine behov er. Du er måske en etableret virksomhed? Du er måske en startup?

Kontakt Revisor Mikael Revisor Hansen og drøft din situation. Jeg tilbyder, at jeg kan stå for din bogføring i mit regnskabsprogram, og det er omkostningsfrit for dig.

 

Skatteregnskab

Et skatteregnskab er ikke det samme som det regnskab, du kender til. Det er ikke det regnskab, som f.eks. banken og leverandører ser.

Der er adskillelige korrektioner, når revisor udarbejder skatteregnskabet, så det skattepligtige resultat er som regel ikke identisk med det regnskabsmæssige resultat, som du ser. Det skattepligtige resultat bruges til din selvangivelse. Når regnskabsperioden er afsluttet, udarbejdes skatteregnskabet.

 

Fakturaudarbejdelse

Når du skal have betaling for dit udførte arbejde eller solgte produkter, skal du udstede en faktura. Der er en række krav til fakturaen. Den skal indeholde:

 

 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Sælgers oplysninger såsom navn, adresse, CVR-nummer
 • Købers oplysninger såsom navn, adresse og CVR-nummer
 • Beskrivelse af varen (varetype, antal solgte stks. og pris)
 • Leveringsdato

 

Hvis varen er momspligtig, skal fakturaen også skal indeholde:

 

 • Samlet pris pr. enhed, uden moms
 • Momssats
 • Momsbeløb

 

God bogføringsskik

Når man bogfører, er det vigtigt at følge den gode bogføringsskik. Det betyder:

 

 • Bogføringen skal udarbejdes, så det ikke kan mistes (blive ødelagt eller forsvinde)
 • Materialet skal opbevares, så det ikke kan misbruges
 • Materialet skal gemmes i minimum 5 år, fra udgangen af det regnskabsår bogføringen omhandler
 • Sortering af bilag i den orden som de er blevet udarbejdet i efter transaktionsdato

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til denne artikel, så er du mere end velkommen til at kontakte mig. Eller er du på udkig efter en ny revisor i København så kontakt mig endelig når som helst.

Jeg kan kontaktes på mikael@revisormikaelhansen.dk eller på telefon +4530295790. Jeg har altid tid til at hjælpe dig med dit regnskab!