Hvad er en ejerbog

Hvem skal oprette Ejerbog

 

En revisor kan udarbejde din ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over selskabets anparter eller aktier, og det er selskabets dokumentation for, hvem der er selskabets ejere og eventuelle panthavere, og hvor stor en andel af selskabet, de hver især ejer. En panthaver er en person eller et selskab, der har pant i en persons ejerandel, fordi vedkommende skylder panthaveren penge.

Følgende selskabsformer har pligt til at føre en ejerbog:

Hvis du ejer en af disse typer selskaber, skal du derfor føre en ejerbog. Det er ledelsens ansvar, at der bliver oprettet en ejerbog, og at den løbende bliver opdateret, såfremt ejerforholdene af selskabets anparter eller aktier ændrer sig.

Der er krav til, at du som selskabsejer skal føre ejerbog, ellers kan du risikere bødestraf.

 

Indhold i ledelsen

Ifølge Erhvervsstyrelsens regler skal ejerbogen indeholde følgende:

  • Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet
  • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele og størrelsen på andelene
  • Ejerens eller panthaverens navn og bopæl (for selskaber skal der stå navn, CVR-nummer og hjemsted)
  • Antal af stemmer, der er knyttet til kapitalandelene

Kun selvstændige juridiske enheder som f.eks. en fysisk person eller et selskab kan opføres som ejere. Enkeltmandsvirksomheder og personligt mindre ejet virksomheder (PMV) kan ikke opføres i ejerbogen som ejere. I det tilfælde at selskabet ejes af udenlandske personer eller selskaber, skal der vedlægges identificere af ejerne.

 

Udarbejdelse af ejerbog

Selskabets ejerbog skal oprettes hurtigst muligt efter oprettelsen af selskabet. Ved overdragelse af ejerskab (anparter) skal dette registreres inden for 2 uger efter ejerskiftet eller pantsætningen. Ejeren, der erhverver ejerandele skal indberette overdragelsen inden for tidsfristen. Der er ingen indberetningspligt for erhvervelse af aktier. Når ejerbogen skal udarbejdes, kan den bestå af et Word-dokument, Excel-ark eller andet. Lad Revisor Mikael Hansen udarbejde dit selskabs ejerbog.

 

Offentliggørelse af ejerbog

Selskabets ejerbog skal ikke offentliggøres, men den skal altid være tilgængelig for ejerne og myndighederne.

 

Registrering af ejerforhold

Du skal også registrere de reelle og legale ejere af selskabet i ejerregistret, så der er gennemsigtighed om selskabets ejerforhold.

 

Legale og reelle ejere

Iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S) skal registrere selskabets reelle ejere. En fysisk person eller et selskab betragtes som en legal ejer, hvis vedkommende har mindst 5% af selskabets kapital eller stemmeandele. Alle legale ejere skal registreres med navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer eller lignende dokumentation for udenlandske ejere. Ejerandelen skal også registreres.

Hvis du har et interessentselskab (I/S), iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) skal du også registrere selskabets reelle ejere, som er de personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer større ejer- eller stemmeandele i selskabet. Det er også tilfældet, at selskabet er ejet af et andet selskab, og så vil det være ejerne af det selskab, der skal registreres som reelle ejere.

Normalt kræves det, at en person ejer mere end 25% af selskabet, og hvis andelen er mindre end 25%, kan personen kun være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over selskabet på en anden måde, f.eks. hvis personen har eneret til at udpege medlemmer af ledelsen.

Alle reelle ejere skal registreres med navn, adresse, CPR-nummer eller lignende dokumentation for udenlandske ejere. Ejerandelen skal også registreres. Hvis der ikke er nogen reelle ejere, så skal selskabets ledelse registreres.

Kontant Revisor Mikael Hansen for tilbud, her.