Hvad er anpartsselskaber (ApS)

Væsentligste kendetegn ved et anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (ApS) er et selskab, hvor ejeren foretager indskud fordelt på anparter, og hvor ejeren kun hæfter med sit indskud i selskabet.

  • Der kan være en eller flere ejere (private eller andre virksomheder), der ejer anparterne i virksomheden
  • Et anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital
  • Et anpartsselskab (ApS) skal stiftes med mindst 40.000 kr.
  • Et anpartsselskab (ApS) skal føre årsregnskab og indberette årsrapport hvert år
  • Ifølge Selskabsloven skal et anpartsselskab (ApS) bl.a. føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere samt registrere legale og reelle ejerforhold
  • Et anpartsselskab (ApS) skal have en direktion, som eventuelt kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd
  • Det koster 670 kr. til staten at registrere et anpartsselskab (ApS)

 

Stiftelse og registrering af et anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (ApS) stiftes ved at udarbejde et stiftelsesdokument og vedtage selskabets vedtægter.

Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system inden for 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, ellers kan registrering ikke finde sted.

 

Indskud

Kapitalindskud i et anpartsselskab (ApS) kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter – såkaldt apportindskud. En enkeltmandsvirksomhed kan eksempelvis indskydes som apportindskud ved stiftelsen af et anpartsselskab (ApS).

 

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. ​Stiftere af et anpartsselskab (ApS) har pligt til at indskyde kapital og kan enten være fysiske eller juridiske personer. Desuden må stiftere af et selskab ikke være under konkurs og rekonstruktion.

Fysiske personer, som skal stifte et selskab, skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Juridiske personer er for eksempel interessentskaber, anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Hvis du i forvejen har en enkeltmandsvirksomhed, kan du som fysisk person godt stifte et anpartsselskab (ApS), men selve enkeltmandsvirksomheden kan ikke være stifter.

Juridiske personer må som stiftere heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning.

Juridiske personer kan som stiftere godt være et selskab under likvidation, den danske stat eller en kommune.

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) kræver, at der skal udfærdiges vedtægter og et stiftelsesdokument. Derudover skal der være en oversigt over alle ejere i en ejerbog.

Websitet anvender cookies til statistik.