Hvad er et interessentskab

Et interessentskab kan ejes af både fysiske personer og virksomheder, og der skal være mindst 2 ejere for at stifte et interessentskab.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Hvad er et interessentskab

Et interessentskab kan ejes af både fysiske personer og virksomheder, og der skal være mindst 2 ejere for at stifte et interessentskab. Ejerne kaldes interessenter, og begge interessenter hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Et interessentskab kan stiftes uden at indskyde kapital. Lad Revisor Mikael Hansen hjælpe dig.

Væsentligste kendetegn ved interessentskaber

  • Der skal være mindst to ejere, der både kan være fysiske personer og virksomheder
  • Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset
  • Der er pligt til at registrere oplysninger om interessentskabets reelle ejere
  • Der er ingen kapitalkrav
  • Der er ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis én af interessenterne er en person
  • Der er pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber eller lignende

Det, der er særligt for interessentskaber, er, at interessenterne hæfter personligt og uden begrænsning (dvs. med hele deres personlige formue), solidarisk (dvs. at interessenterne hver for sig hæfter for alle krav mod virksomheden).

Et interessentskab kendetegnes ved, at:

  • alle deltagere typisk deltager i virksomhedens drift
  • der er tale om et økonomisk samarbejde

Hvis der er to fysiske interessenter, er det muligt at indgå en interessentskabskontrakt, hvori reglerne fastlægges.

Interessentskaber med mindst én person i ejerkredsen

Interessentskaber, hvor mindst én af interessenterne er en person, er ikke registreringspligtige og skal kun registreres, hvis der er brug for et CVR-nummer for at registrere skatter og afgifter. Visse interessentskaber kan tildeles et CVR-nummer til brug for tinglysning og indberetning af reelle ejere.

 

Interessentskaber med kun selskaber i ejerkredsen

Interessentskaber skal altid registreres på samme måde som selskaber, hvis alle interessenter er:

  • Iværksætterselskaber, anpartsselskab, aktieselskaber eller andre typer selskaber med begrænset hæftelse
  • interessentskaber eller kommanditselskaber (K/S), hvori alle interessenter eller komplementarer er enten et af ovennævnte selskaber eller registreringspligtige interessentskaber eller kommanditselskaber

Formålet med registreringspligten for disse interessentskaber er, at deres oplysninger skal være offentligt tilgængelige, og at de skal indberette årsrapporter eller undtagelseserklæringer.

Har du spørgsmål?

Revisor Mikael Hansen holder til i København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig