Hvad er vedtægter

Alle selskaber skal have et sæt vedtægter, som indeholder selskabets forhold, og vedtægterne er bindende for ejerne. Lad din revisor hjælpe dig med dette. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for udarbejdelse af vedtægterne.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Vedtægternes indhold

Der er følgende krav til indholdet i vedtægterne:

 • Selskabets navn og eventuelle binavne
 • Selskabets formål
 • Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi
 • Kapitalandelenes rettigheder
 • Ledelsen i selskabet, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur
 • Indkaldelse til generalforsamling og selskabets regnskabsår

Vedtægternes indhold, fortsat

Vedtægterne skal herudover indeholde oplysninger om beslutninger, der efter Selskabsloven skal optages i vedtægterne og om det seneste ophørstidspunkt for kapitalselskabet, hvis kapitalselskabets levetid er begrænset.

Der er en flere forhold, der skal omtales i vedtægterne, hvis der træffes beslutning om det pågældende forhold. Det kan f.eks. være, hvis der er truffet beslutning om:

 • Særlige rettigheder for nogle kapitalandele (aktie/anpartsklasser)
 • Forkøbsret for aktionærer/anpartshavere eller andre ved salg af aktier/anparter
 • Afholdelse af generalforsamling på andre sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk uden mulighed for simultantolkning
 • Tilladelse af elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Vedtægternes krav

Det er blandet andet et krav, at indholdet i vedtægterne skal være relevant for selskabet. Man kan sige, at vedtægter er de regler, der er bestemmende for, hvordan selskabet skal drives, og vedtægterne indeholder oplysninger om selskabets navn og formål.

Der er også krav til, at vedtægterne indeholder lovpligtige bestemmelser og oplysninger, som er beskrevet i Selskabsloven. Der er også vedtægter i foreninger, såsom ejer- og andelsboligforeninger og beboerforeninger, men her er der ingen juridiske krav til, hvad vedtægterne skal indeholde.

Ovenstående er minimumskravene for vedtægter i et selskab, men der kan være flere oplysninger, som kan tilføjes vedtægterne. Dette kunne være oplysninger som:

 • Begrænsninger i ledelsesmedlemmers tegningsret
 • Elektronisk generalforsamling
 • Sprog som generalforsamlingen afholdes på
 • Salg af f.eks. anparter
 • Ejernes rettigheder til at se ejerbogen
 • Potentielle forpligtelser for ejere til at lade deres ejerandele tvangsindløse

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig