Hvad er et iværksætterselskab

Et iværksætterselskab er den nyeste form for selskab og blev en mulighed d. 1. januar 2014.
Et iværksætterselskab kunne stiftes for 1 kr. i startskapital, og der var krav til, at selskabet skulle opspare 25% af det årlige overskud, indtil selskabskapitalen udgjorde 40.000 kr. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dit iværksætterselskab.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber. I stedet skal du sørge for at omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab inden den 15. oktober 2021. Der er flere grunde til, at det er blevet besluttet at afskaffe iværksætterselskaberne. En er blandt andet, at de i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancer er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med dette.

I forbindelse med afskaffelsen har folketinget besluttet:

  • at eksisterende IVS’er inden den 15. oktober 2021 skal omdannes til et anpartsselskab eller opløses. Ellers kan virksomheden blive sendt til tvangsopløsning
  • at genoptagelse af et eksisterende iværksætterselskab, som er blevet sendt til tvangsopløsning, kræver, at det omregistreres til et anpartsselskab  i samme proces

Derudover skal du være opmærksom på, at:

  • det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber eller oprette dem på anden vis, fx som led i en fusion
  • kapitalkravet til anpartsselskaber er sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr.
Omdannelse af iværksætterselskaber

I forbindelse med udfasningen af iværksætterselskaber er kapitalkravet for anpartsselskaber blevet reduceret fra 50.000 kr. til 40.000 kr. For at omdanne et iværksætterselskab skal selskabets kapital sammen med den særlige reserve, som selskabet har opbygget, udgøre mindst 40.000 kr.

 

Krav til omdannelse af iværksætterselskaber
  • Selskabskapitalen skal sammen med den særlige reserve udgøre mindst 40.000 kr.
  • Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om omdannelse, ændring af selskabets vedtægter og om nødvendigt forhøjelse af selskabskapitalen
  • Selskabets vedtægter skal opfylde kravene til anpartsselskaber og vedtægter, hvilket blandt andet betyder, at selskabets navn skal ændres fra ’xxx IVS’ til ’xxx ApS’, og at selskabskapitalen skal forhøjes til mindst 40.000 kr.
  • Der skal udarbejdes en revisorerklæring, at kapitalen er til stede
Opløsning af iværksætterselskaber

Ønsker du ikke at omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, kan du opløse selskabet efter de almindelige regler om opløsning af selskaber. Kontakt Revisor Mikael Hansen for hjælp til opløsning ved en betalingserklæring.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig