Hvad er en interessentskabskontrakt

En interessentskabskontrakt er en aftale, som to eller flere interessenter indgår. Denne aftale regulerer forholdene mellem dig og de øvrige interessenter i interessentskabet. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for drøftelser om jeres interessentskabskontrakt.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Interessentskabskontrakt

Kontrakten kaldes for en interessentskabsaftale, og den definerer, hvordan virksomheden skal drives. Den prøver at undgå uenigheder og konflikter mellem interessenterne. En interessentskabskontrakt er for jer, som ønsker at starte et interessentskab (I/S), og som gerne vil have styr på ”reglerne” i jeres samarbejde og virksomhedens drift. Kontakt Revisor Mikael Hansen for information.

 

Hvem indgår i interessentskabskontrakten

Et interessentskab kan ejes af både fysiske personer og selskaber, og der skal være mindst to ejere for at stifte et interessentskab. Ejerne kaldes interessenter, og begge interessenter hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Du kan starte et interessentskab uden at indskyde kapital.

Er der krav om udarbejdelse af en interessentskabskontrakt?

Ved virksomhedsformen interessentskab er Selskabsloven ikke gældende, og derfor er der ikke de samme lovmæssige rammer, som der er for anpartsselskab og aktieselskaber. Det kan derfor være en fordel at udarbejde en interessentskabskontrakt. Denne benyttes til at få styr på ”reglerne” i virksomhedens drift og mellem interessenterne. Det anbefales altid, at der oprettes en interessentskabskontrakt i forbindelse med et interessentskab. En vigtig årsag til, at du bør overveje at udarbejde en interessentskabskontrakt er, at du som ejer af et interessentskab hæfter personligt. Du hæfter også ubegrænset og solidarisk, hvilket betyder, at du også hæfter for de forpligtelser og den gæld, som de øvrige interessenter ikke kan betale.

 

Indhold af en interessentskabskontrakt

Der er ikke nogen regler for, hvad en interessentskabskontrakt skal indeholde, så du kan selv bestemme aftalens indhold og omfang. Jeg har følgende forslag til, hvad kontrakten kan indeholde:

 • Virksomhedens formål
  Det er som udgangspunkt altid vigtigt at få aftaler skrevet ned, da dette sætter retningen for, hvad virksomheden skal og ikke skal. Herudover er skriftlige aftaler altid lettere at huske end mundtlige aftaler.
 • Interessenternes bidrag
  Her kan den aftalte arbejdsindsats defineres, og det kan fastslås, hvordan den fordeles, så du og øvrige interessenter ikke bliver uenige om arbejdsmængden.
 • Indskud af penge
  Det kan aftales, hvad der skal indskydes i virksomheden, og det kan aftales, at nogle interessenter i stedet lægger en større arbejdsindsats end andre. Lad din revisor rådgive dig.

Indhold af en interessentskabskontrakt, fortsat

 • Fordeling af virksomhedens over- eller underskud
  Her kan det aftales, hvad I bliver enige om, i forhold til fordeling af over- underskud. Dette kan eventuelt hænge sammen med, hvor meget de forskellige interessenter har skudt ind i virksomheden.
 • Hæftelser
  I følge lovgivningen hæfter I personligt, ubegrænset og solidarisk for al gæld, som virksomheden stifter, men I aftale i interessentskabskontrakten, at der skal være forskel på, hvordan I hæfter.
 • Indgåelse af aftaler på virksomhedens vegne
  En tegningsregel kan udarbejdes, hvori det defineres, hvilke personer der kan indgå aftaler og dermed stifte forpligtelser på vegne af virksomheden.
 • Uarbejdsdygtighed
  Det bør på forhånd aftales, hvad I stiller op ved uarbejdsdygtighed, f.eks. ved kortere- eller længerevarende sygdom.
 • Misligholdelse af interessentskabskontrakt
  Det bør defineres, hvilke overtrædelser af interessentskabskontrakten, som anses for værende misligholdelse, og derved giver konsekvenser for vedkommende. Det bør aftales, hvordan en sådan situation effektueres.
 • Udtræden af virksomhed
  Det bør aftales, hvordan man kan forlade virksomheden i forhold til en eventuel overgang af ejerandele og forkøbsret.
 • Ophør af samarbejdet
  Det bør aftales, hvad der sker, hvis virksomheden på et tidspunkt opløses.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig