Virksomhedens hæftelser

Når der drives enkeltmandsvirksomhed, så hæftes der personligt

 

Personlig hæftelse

Du bør drøfte de forskellige ricisi med din revisor, så du er informeret om, hvilke hæftelser der er ved din virksomhed. Ved personlig hæftelse er du personlig ansvarlig for eventuel gæld i virksomheden, hvis der stilles økonomiske krav fra kreditorer, som virksomheden ikke kan betale, og derfor skal du dække kravene for dine egne penge. Når du begynder at drive virksomhed i dit eget navn, så hæfter du personligt og direkte for alle virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at krav fra kreditorer eller eksempelvis erstatningskrav fra kunder skal dækkes af din personlige formue. Når du har det personlige ansvar og hæftelse, betyder det også, at du ikke er fritaget for virksomhedens betalingsforpligtelser, selvom virksomheden er ophørt.

 

Solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse er du og dine medejere forpligtet til at dække eventuelle krav fra kreditorer, uanset om de andre ejere betaler deres andel. Virksomhedens kreditorer kan kræve, at du betaler det fulde beløb, også selvom dine medejere ikke har råd til det.

 

Begrænset hæftelse

Ønsker du ikke at hæfte personligt eller solidarisk, kan du stifte et selskab med begrænset hæftelse, og begrænset hæftelse betyder, at eventuelle kreditorer kun kan stille deres økonomiske krav imod selskabet og ikke dig personligt. Hæftelsen er derfor begrænset til selskabets kapital, og du risikerer ikke din private formue, hvis selskabet går konkurs.

 

Hvordan hæftes der i de forskellige virksomheder

Hvis du ikke ønsker en enkeltmandsvirksomhed, hvor der er personlig hæftelse, så kan du slippe for dette. Du skal så stifte et kapitalselskab. Her gælder dog nogle andre regler. Du er meget velkommen til at kontante Revisor Mikael Hansen til et uforpligtende møde, her, så kan vi drøfte dine muligheder.