Selskabsformer

Selskabsformen afgør, hvilke regler der skal følges, så det er vigtigt, at den rigtige selskabstype vælges i stiftelsen, da der er forskelle i de forskellige typer selskabsformer. Selskabsformerne er delt op i personligt ejede virksomheder og kapitalselskaber. Kontakt Revisor Mikael Hansen hvis du vil vide mere. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dine selskabsformer.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Personligt ejede virksomheder

Disse typer af virksomheder er kendetegnet ved, at du hæfter personligt for eventuel gæld i virksomheden, mens der til gengæld ikke kræves startkapital.

Personligt ejede virksomheder er typisk:

 • Enkeltmandsvirksomheder skal ikke have en ledelse eller offentliggøre årsregnskab. Til gengæld skal virksomheden som udgangspunkt momsregistreres. Ejeren hæfter personligt og ubegrænset for al gæld
 • Personligt ejet mindre virksomhed skal ikke momsregistreres, og der må maksimalt omsættes for 50.000 kr. inden for en 12 måneders periode. Virksomheden må ikke importere eller eksportere varer uden for EU, og registreringen af virksomheden skal fornyes hvert 3. år. Ejeren hæfter personligt og ubegrænset for al gæld
 • Interessentskab (I/S) skal ikke have en ledelse, og så længe alle ejere ikke er selskaber, skal der heller ikke indberettes årsregnskab. Hvis interessentskabet (I/S) oprettes med et CVR-nummer, skal det momsregistres. Ejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for al gæld. Hvis du og øvrige interessenter planlægger at stifte et interessentskab, kan I med fordel udarbejde en interessentskabskontrakt, så alle er enige om betingelserne for samarbejdet

 

Kapitalselskaber

Disse typer af selskaber er kendetegnet ved, at de er selvstændige juridiske enheder, og derfor hæfter du som privatperson kun for det beløb, som du har skudt ind i virksomheden. Der er krav til startkapital, ledelse og årsregnskab, og din revisor kan hjælpe dig med dette.

Kapitalselskaber er typisk:

Kapitalselskaber, fortsat

 • Anpartsselskab skal have mindst 40.000 kr. i selskabskapital, og som ejer af et anpartsselskab skal du indberette årsregnskab, føre en ejerbog og have en ledelse. Det kan være en fordel at udarbejde en ejeraftale, hvis I er flere ejere af selskabet, så I alle er enige om betingelserne for samarbejdet
 • Aktieselskab skal have mindst 400.000 kr. i selskabskapital, og som ejer af et aktieselskab skal du indberette årsregnskab, ejerbog og have en ledelse.
  Går du med tankerne om at blive børsnoteret, skal selskabet drives som et aktieselskab. Selskabsformen kan også være en fordel, da et aktieselskab udviser en stor troværdighed grundet større privat indskud i selskabskapital
 • Iværksætterselskaber bliver udfaset som selskabsform, og alle iværksætterselskaber skal omdannes til et anpartsselskab inden d. 15. oktober 2021. Det er derfor ikke længere muligt at oprette et iværksætterselska
 • Holdingselskab kan oprettes, hvis selskabskonstruktion ønskes, hvor holdingselskabet ejer hele eller dele af et driftsselskab. Herudover kan holdingselskabet bruges til at modtage udbytte fra driftsselskabet

Andre selskabsformer

Der findes også følgende selskabsformer, som din revisor kan hjælpe dig med, f.eks.:

 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S) (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Ændring af selskabsformer

Såfremt du ønsker at ændre selskabsformen, så kan det i de fleste tilfælde godt lade sig gøre, og der er situationer, hvor det giver god mening at omdanne din personligt ejede virksomhed til et kapitalselskab, f.eks.

 • Hvis du ønsker at få nye ejere med i virksomheden
 • Hvis du ikke ønsker at hæfte for hele virksomhedens gæld
 • Hvis du ønsker at trække penge ud af virksomheden uden at blive beskattet
 • Hvis du ønsker at trække penge ud af virksomheden, så pengene ikke længere er en del af selskabskapitalen, som virksomheden hæfter med

Frist for omdannelse

Uanset om du vælger en skattepligtig- eller skattefri virksomhedsomdannelse, så skal omdannelsen ske senest 6 måneder efter det sidste indsendte årsregnskab.

 

CVR-nummer

Ved en virksomhedsomdannelse vil selskabet som udgangspunkt få et nyt CVR-nummer, og så skal virksomhedens oprindelige CVR-nummer ophøre.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig