Hvad er et anpartsselskab

Et anpartsselskab er et selskab, hvor ejeren foretager indskud fordelt på anparter, og hvor ejeren kun hæfter med sit indskud i selskabet. Kontakt Revisor Mikael Hansen hvis du ønsker at vide mere. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dit anpartselskab.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Væsentligste kendetegn ved et anpartsselskab

 

  • Der kan være en eller flere ejere (private eller andre virksomheder), der ejer anparterne i virksomheden
  • Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital
  • Et anpartsselskab skal stiftes med mindst 40.000 kr.
  • Et anpartsselskab skal føre årsregnskab og indberette årsrapport hvert år
  • Ifølge Selskabsloven skal et anpartsselskab bl.a. føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere samt registrere legale og reelle ejerforhold
  • Et anpartsselskab skal have en direktion, som eventuelt kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd
  • Det koster 670 kr. til staten at registrere et anpartsselskab

Stiftelse af anpartsselskab

Et anpartsselskab stiftes ved at udarbejde et stiftelsesdokument og vedtage selskabets vedtægter.

Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system inden for 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, ellers kan registrering ikke finde sted.

 

Indskud

Kapitalkrav i et anpartsselskab kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter – såkaldt apportindskud. En enkeltmandsvirksomhed kan eksempelvis indskydes som apportindskud ved stiftelsen af et anpartsselskab.

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. Stiftere af et anpartsselskab har pligt til at indskyde kapital og kan enten være fysiske eller juridiske personer. Desuden må stiftere af et selskab ikke være under konkurs og rekonstruktion.

Fysiske personer, som skal stifte et selskab, skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Juridiske personer er for eksempel interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis du i forvejen har en enkeltmandsvirksomhed, kan du som fysisk person godt stifte et anpartsselskab, men selve enkeltmandsvirksomheden kan ikke være stifter.

Juridiske personer må som stiftere heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning.

Juridiske personer kan som stiftere godt være et selskab under likvidation, den danske stat eller en kommune.

Stiftelse af et anpartsselskab kræver, at der skal udfærdiges vedtægter og et stiftelsesdokument. Derudover skal der være en oversigt over alle ejere i en ejerbog.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig