Revisor Mikael Hansen København

Hvad er aktieselskaber (A/S)

Væsentligste kendetegn ved A/S    Et aktieselskab er et selskab, hvor ejernes/aktionærernes indskud er fordelt på aktier, og hvor ejerne/aktionærerne kun hæfter med deres indskud

Læs mere »