Omdannelse af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Krav til omdannelsen

Der er fra regeringens side stillet krav om, at alle iværksætterselskaber (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) senest den 15. april 2021.

Når iværksætterselskabet (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) er der følgende, som skal være opfyldt:

  • Kapitalkrav
    Kravet til indskudskapitalen er minimum på 40.000 kr.
  • Generalforsamling
    På generalforsamlingen besluttes, at der skal ske omdannelse af IVS, hvor 2/3. dele af ejerne skal stemme for forslaget. Herefter skal selskabets vedtægter opdateres.
  • Revisorerklæring
    Der kan ikke foretages omdannelse af IVS uden en revisorerklæring, hvor revisor erklærer, at kapitalkravet udgør mindst 40.000 kr.

 

Forskelle ved iværksætterselskaber (IVS) og anpartsselskaber (ApS)

Den helt store forskel er, at kapitalkravet i et anpartsselskab (ApS) som minimum skal være 40.000 kr. Fordelen ved et anpartsselskab (ApS er, at et anpartsselskab (ApS) udviser mere seriøsitet over for interessenter såsom potentielle kunder eller kreditorer, da de ved, at du har investeret penge i selskabet.
Kravene til ledelse og årsregnskab er de samme i både iværksætterselskaber (IVS) og anpartsselskab (ApS).

 

Hvis omdannelse af IVS ikke sker i tide

Hvis et iværksætterselskab (IVS) ikke er omdannet til et anpartsselskab (ApS) før den 15. april 2021, så bliver selskabet tvangsopløst, og du fjernes som direktør, og selskabet bliver lukket.

 

Kontakt Revisor Mikael Hansen for tilbud om omdannelse.

Websitet anvender cookies til statistik.