Hvad er et årsregnskab

Et årsregnskab udarbejdet af revisor viser virksomhedens økonomi, og årsregnskabet skal udarbejdes én gang om året, og det viser, hvordan virksomhedens økonomi ser ud, efter året er gået. Man udarbejder et årsregnskab for at holde styr på virksomhedens indtægter og udgifter. Årsregnskabet skal herefter indsendes til Erhvervsstyrelsen. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dit årsregnskab.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Krav til årsregnskabet

Der er faste regler for, når du skal indberette dit årsregnskab såsom forside og sprog. Resten af kravene af indholdet afhænger af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til.

 

Regnskabsklasser

Der findes 4 regnskabsklasser (A, B, C og D) – A er den mindste, og D er den mest komplicerede. Selskabet skal overholde reglerne i sin egen klasse og reglerne i alle underliggende klasser. Et selskab i regnskabsklasse C skal overholde reglerne for klasse A, B og C.

 

Underskrifter

Årsrapporten skal indeholde dokumentation for, at årsrapporten er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen. Når dirigenten for generalforsamlingen skriver under på årsrapporten, bekræfter personen samtidig, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ledelse og generalforsamling.

 

Frist for indberetning

Fristen for indberetning for selskabers årsrapporter er 5 måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder skal årsrapporten dog indsendes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret dækker en periode på 12 måneder, men det behøver ikke følger kalenderåret. Regnskabsperioden for selskaber der aflægger 1. regnskabsår, kan dog forlænges til 18 måneder.

Hvad sker der, hvis du ikke indberetter årsregnskab

Hvis fristen for indberetning af årsregnskabet overskrides, risikeres, at selskabet skal betale en afgift, eller at det i værste fald bliver tvangsopløst.

 

Fravalg af revisionspligt

Der er selskaber, der kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Herunder forklares Regnskabsklasse A og B, som er de regnskabsklasser, jeg hjælper.

 

Har du spørgsmål?

Revisor Mikael Hansen holder til i København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Regnskabsklasse A

I regnskabsklasse A indgår personligt ejede virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder, personlig mindre ejede virksomheder (PMV) og interessentskaber (I/S). Derudover dækker regnskabsklasse A også virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A kan f.eks. være:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personlig mindre ejede virksomheder (PMV)
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori en eller flere ansvarlige deltagere ikke er kapitalselskaber
 • Meget små virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Hvis en virksomhed vælger at aflægge årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, så skal årsrapporten mindst bestå af en ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen), resultatopgørelse, balance, eventuelle noter, eventuel redegørelse for anvendt regnskabspraksis, eventuel revisorerklæring.

Regnskabsklasse B

I regnskabsklasse B er virksomheder forpligtiget til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. Årsrapporten skal også indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B kan f.eks. være aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS).

En virksomhed i regnskabsklasse B kan på balancetidspunktet ikke overskride følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

En virksomhed i regnskabsklasse B skal udarbejde en årsrapport, der som minimum består af en ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen), ledelsesberetning (alternativ kan hovedaktivitet oplyses i en note), resultatopgørelse, balance, eventuelle noter, eventuel redegørelse for anvendt regnskabspraksis, eventuel revisorerklæring

En mikrovirksomhed kan undlade visse noter og anvendt regnskabspraksis. Mikrovirksomheder er meget små virksomheder i regnskabsklasse B, og for at kunne anvende undtagelserne for mikrovirksomheder er der en række krav, som skal være opfyldt.

Mikrovirksomheder er bl.a. karakteriseret ved, at de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger to af følgende grænser:

 • En nettoomsætning på 5,4 mio. kr.
 • En balancesum på 2,7 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10

En mikrovirksomhed er undtaget fra at give følgende oplysninger i årsrapporten: Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, oplysninger om visse særlige poster, oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.

Kontakt mig