Revisorerklæringer

Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring er en officiel erklæring fra revisor om, at årsregnskabet er gennemgået, og det er således det produkt, som du får fra en revisor. Revisorerklæringer kan kun udstedes af godkendte revisorer.

 

Fravalg af revisionspligt

Der er selskaber, der kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision

For holdingselskaber gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

 

Grader af sikkerhed i revisorerklæringen

Der findes forskellige grader af sikkerhed i revisorerklæringen, fra lav grad af sikkerhed til høj grad af sikkerhed, og der kan være forskellige krav hertil fra selskabets interessenter såsom aktionærer, leverandører eller bankforbindelser.

 

Høj grad af sikkerhed: Revision

Revision af årsregnskabet er den højeste grad af sikkerhed der afgives i revisorerklæringen, og revisor er meget grundig i sine handlinger. En revisorerklæring med revision giver omverden maksimal sikkerhed i forhold til, at dit årsregnskab er korrekt.

 

Begrænset grad af sikkerhed: Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang af årsregnskabet er meget lig et review, men der gås mere i dybden. Revisor tager udgangspunkt i de oplysninger, som ledelsen oplyser, og det er målet at opnå en dialog med ledelsen, således at de ønskede oplysninger og forhold bliver afklaret bedst muligt. Denne erklæring giver en lidt højere sikkerhed end et review.

 

Begrænset grad af sikkerhed: Review

Review af årsregnskabet er en begrænset form for sikkerhed, der afgives i revisorerklæringen. I et review tager revisor dialoger med ledelsen end egentlige kontroller/test af regnskabet. Revisor går kun i dybden med regnskabet, såfremt der er forhold, der taler for det.

 

Ingen grad af sikkerhed: Assistance

Ved assistance til årsregnskabet får du en revisor til at assistere med opstillingen af regnskabet, så det overholder gældende lovgivning. Revisor udfører ikke egentlige kontroller af de tal, årsregnskabet indeholder.

Assistanceerklæring afgives ikke, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl.

Websitet anvender cookies til statistik.