Hvad er et aktieselskab

Et aktieselskab er et selskab, hvor ejernes/aktionærernes indskud er fordelt på aktier, og hvor ejerne/aktionærerne kun hæfter med deres indskud i selskabet. Et aktieselskab kan stiftes alene eller sammen med andre, og det kræver et indskud på mindst 400.000 kr. at stifte. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med dette. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af dit aktieselskab.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Væsentligste kendetegn ved et aktieselskab

  • Der kan være en eller flere ejere (private eller andre virksomheder), der ejer aktierne i selskabet
  • Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital
  • Et aktieselskab skal stiftes med mindst 400.000 kr.
  • Et aktieselskab skal føre årsregnskab og indberette årsrapport hvert år
  • Ifølge Selskabsloven skal et aktieselskab bl.a. føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere samt registrere legale og reelle ejerforhold
  • Ledelsen i et aktieselskab skal bestå af en direktion en bestyrelse eller et tilsynsråd
  • Det koster 670 kr. til staten at registrere et aktieselskab

Stiftelse og registrering af et aktieselskab

Et aktieselskab stiftes ved at udarbejde et stiftelsesdokument og vedtage selskabets vedtægter.

Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system inden for 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Ellers kan registrering ikke finde sted.

 

Indskud

Kapitalindskuddet i et aktieselskab kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter – såkaldt apportindskud.

En enkeltmandsvirksomhed kan eksempelvis indskydes som apportindskud ved stiftelsen af et aktieselskab.

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. Stiftere af et aktieselskab har pligt til at indskyde kapital og kan enten være fysiske eller juridiske personer. Desuden må stiftere af et selskab ikke være under konkurs og rekonstruktion.

Fysiske personer, som skal stifte et selskab, skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Juridiske personer er for eksempel interessentskaber, anpartsselskab og aktieselskaber. Hvis du i forvejen har en enkeltmandsvirksomhed, kan du som fysisk person godt stifte et aktieselskab, men selve enkeltmandsvirksomheden kan ikke være stifter.

Juridiske personer må som stiftere heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning.

Juridiske personer kan som stiftere godt være et selskab under likvidation, den danske stat eller en kommune.

Stiftelse af et aktieselskab kræver, at du skal udfærdige vedtægter og et stiftelsesdokument. Derudover skal du have en oversigt over alle ejere i en ejerbog.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig