Hvad er et aktieselskab (A/S)

Væsentligste kendetegn ved et aktieselskab (A/S)

 

Et aktieselskab er et selskab, hvor ejernes/aktionærernes indskud er fordelt på aktier, og hvor ejerne/aktionærerne kun hæfter med deres indskud i selskabet. Et aktieselskab (A/S) kan stiftes alene eller sammen med andre, og det kræver et indskud på mindst 400.000 kr. at stifte. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med dette.

  • Der kan være en eller flere ejere (private eller andre virksomheder), der ejer aktierne i selskabet
  • Et aktieselskab (A/S) er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital
  • Et aktieselskab (A/S) skal stiftes med mindst 400.000 kr.
  • Et aktieselskab (A/S) skal føre årsregnskab og indberette årsrapport hvert år
  • Ifølge Selskabsloven skal et aktieselskab (A/S) bl.a. føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere samt registrere legale og reelle ejerforhold
  • Ledelsen i et A/S skal bestå af en direktion en bestyrelse eller et tilsynsråd
  • Det koster 670 kr. til staten at registrere et aktieselskab (A/S)

Stiftelse og registrering af et aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) stiftes ved at udarbejde et stiftelsesdokument og vedtage selskabets vedtægter.

Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system inden for 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Ellers kan registrering ikke finde sted.

 

Indskud

Kapitalindskuddet i et aktieselskab (A/S) kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter – såkaldt apportindskud.

En enkeltmandsvirksomhed kan eksempelvis indskydes som apportindskud ved stiftelsen af et aktieselskab (A/S).

 

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. ​Stiftere af et aktieselskab (A/S) har pligt til at indskyde kapital og kan enten være fysiske eller juridiske personer. Desuden må stiftere af et selskab ikke være under konkurs og rekonstruktion.

Fysiske personer, som skal stifte et selskab, skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Juridiske personer er for eksempel interessentskaber, anpartsselskab (ApS) og aktieselskaber (A/S). Hvis du i forvejen har en enkeltmandsvirksomhed, kan du som fysisk person godt stifte et aktieselskab (A/S), men selve enkeltmandsvirksomheden kan ikke være stifter.

Juridiske personer må som stiftere heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning.

Juridiske personer kan som stiftere godt være et selskab under likvidation, den danske stat eller en kommune.

Stiftelse af et aktieselskab (A/S) kræver, at du skal udfærdige vedtægter og et stiftelsesdokument. Derudover skal du have en oversigt over alle ejere i en ejerbog.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til denne artikel, så er du mere end velkommen til at kontakte mig. Eller er du på udkig efter en ny revisor i København så kontakt mig endelig når som helst.

Jeg kan kontaktes på mikael@revisormikaelhansen.dk eller på telefon +4530295790. Jeg har altid tid til at hjælpe dig med dit regnskab!