Virksomhedens ledelse

Herunder kan du læse, hvornår ledelse er et krav, og hvilke typer af ledelse, der findes. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af udarbejdelse af ejerbog og vedtægter.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Hvornår er ledelse et krav

Alt efter hvilke type selskab der oprettes, er der forskellige krav til selskabets ledelse, og kravene er først og fremmest, om du driver en personligt ejet virksomhed eller et kapitalselskab. Det er kun kapitalselskaber, hvor der stilles krav til at have en ledelse. Kravene er de samme for iværksætterselskaber og anpartsselskaber, mens der stilles større krav til aktieselskaber. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig med oprettelsen af dit selskab.

 • Iværksætterselskaber og Anpartsselskaber
  Iværksætterselskaber og anpartsselskaber skal ledes af en direktion, og det kan selv vælges, om det skal være en bestyrelse og en direktion, eller om du vil lade direktionen stå for den operationelle og strategiske ledelse alene. Som eneejer af et iværksætterselskab eller anpartsselskab kan du som direktør vælge selv at udgøre hele direktionen.
 • Aktieselskaber
  I et aktieselskab er der krav til at der skal være en direktion og enten en bestyrelse eller et tilsynsråd med mindst tre medlemmer. Som ejer af et aktieselskab må flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke være direktører i selskabet. Hvis direktionen eller bestyrelsen f.eks. består af tre personer, er der derfor kun en af dem, som må være direktør i selskabet, og størstedelen af bestyrelsen skal vælges på en generalforsamling. Direktøren må ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen eller tilsynsrådet.

Det er vigtigt, at du kontakter din revisor om dette.

Direktionen

Direktionen er det ledende organ i et selskab, og afhængigt af hvilken selskabsform der er valgt, så har direktionen følgende ansvarsområder:

 • I selskaber med en bestyrelse varetager direktionen den daglige drift af selskabet
 • I selskaber uden en bestyrelse varetager direktionen den daglige drift og den strategiske ledelse af selskabet
 • I selskaber med et tilsynsråd varetager direktionen den daglige drift og den strategiske ledelse af selskabet

Hvis der ikke er en bestyrelse i selskabet, er det direktionens ansvar at sikre, at selskabet bliver drevet på en forsvarlig måde. Hvis der er valgt at have en bestyrelse eller tilsynsråd, så fungerer direktionen som bindeled mellem selskabet og bestyrelsen/tilsynsrådet. Direktionen skal løbende rapportere om selskabets udvikling til bestyrelsen eller tilsynsrådet, og det er derfor vigtigt, at de to ledende organer er uafhængige fra hinanden. Kontakt din revisor om dette.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er det øverste ledende organ i et selskab, og bestyrelsen har ansvar for følgende:

 • Strategisk ledelse af selskabet
 • Sikre at selskabet drives på en forsvarlig måde
 • Sikre at selskabets bogføring og regnskab er korrekt
 • Ansættelse og afskedigelse af direktionen

Selvom direktionen og bestyrelsen skal være uafhængige af hinanden, må direktionens medlemmer godt være en del af bestyrelsen. Antallet af medlemmer i direktionen må ikke udgøre flertallet af bestyrelsen.

Tilsynsrådet

Et tilsynsråd har ligesom bestyrelsen til opgave at føre tilsyn med direktionen. Dog er der nogle forskelle til bestyrelsens opgaver:

 • Tilsynsrådet står ikke for den strategiske ledelse af selskabet
 • Tilsynsrådet har ikke en ledelsesfunktion over for direktionen
 • Tilsynsrådets medlemmer må ikke sidde i direktionen
 • Direktionens medlemmer må ikke sidde i tilsynsrådet

 

Advisory Board eller Bestyrelse

Nogle Iværksætterselskaber og anpartsselskaber gør i dag brug et advisory board i stedet for at have en bestyrelse. Et advisory board består typisk af en gruppe personer med forskellige kompetencer, og de kan rådgive selskabet inden for områder. Et advisory board minder derfor om en bestyrelse, men et advisory board har ikke et juridisk eller økonomisk ansvar over for selskabet.

 

Tegningsregel

Som kapitalejer af et kapitalselskab kan et bestyrelsesmedlem eller en direktør som udgangspunkt indgå bindende og juridiske aftaler for selskabet, da de er legale tegningsberettigede. Der kan udarbejdes en tegningsregel, der angiver, hvem der har lov til at indgå aftaler på selskabets vegne. Dette skal vedtages på en generalforsamling og fremgå af selskabets vedtægter.

Selvom der er fastsatte begrænsninger kan en samlet bestyrelse altid indgå bindende aftaler på selskabets vegne. Det samme gælder for direktionen, hvis selskabet ikke har en bestyrelse.

 

Har du spørgsmål?

Revisor Mikael Hansen holder til i København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig