Tvangsopløsning

En tvangsopløsning af et selskab betyder, at selskabet tvinges til ophør og stopper med at eksistere. Tvangsopløsningen af dit selskab behøver ikke være drastisk, som det kan lyde til. Såfremt dit selskab ikke har gæld, kan du vælge at få Revisor Mikael Hansen til at lukke det for dig. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndteringen af din tvangsopløsning.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Hvad er tvangsopløsning

Når dit selskab tvangsopløses, betyder det, at det tvinges til at ophøre. Derfor stopper selskabet med at eksistere i den juridiske forstand. Det er kun inden for anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S), hvor tvangsopløsning finder sted.

Selskabet under tvangsopløsning kan genoptages, såfremt Erhvervsstyrelsen har modtaget anmodning om genoptagelse senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet Skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Denne frist på 3 måneder betyder ikke nødvendigvis, at Skifteretten ikke behandler sagen inden da. Man kan således ikke hvile på laurbærrene, og det gælder om at få udarbejdet anmodningen hurtigst muligt!

For at komme ud af en tvangsopløsning, må selskabet ikke inden for de sidste 5 år have været under tvangsopløsning.

Hvordan foregår en genoptagelse rent praktisk for et selskab, der er under tvangsopløsning for manglende indsendelse af årsrapport?

 1. Den manglende årsrapport udarbejdes og indberettes for det pågældende år
 2. Generalforsamlingsreferat udarbejdes, hvor genoptagelse af selskabet vedtages. Ledelsen vedtager evt. kapitalforhøjelse for at have nok kapital
 3. Fra regnskabsaflæggelsesdato til den dato, hvor det besluttes at genoptage selskabet, skal der bogføres og udarbejdes en opdateret råbalance
 4. Al bogføring dokumenteres, før revisorerklæring kan udarbejdes og anmodning til Erhvervsstyrelsen kan ske
 5. Egenkapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr. for et ApS pr. den dato, hvor selskabet genoptages. Hvis egenkapitalen er mindre end 40.000 kr., skal der tilføres kapital fra kapitalejer. Kapitaltilførsel kan ske enten ved indbetaling til selskabets bankkonto eller ved en gældskonvertering af selskabets eventuelle gæld til kapitalejer
 6. En genoptagelse kan ikke ske, hvis der er et ulovligt kapitalejerlån. Dvs. selskabet må ikke have et tilgodehavende hos kapitalejer pr. genoptagelsesdagen
 7. Tilstedeværelse af egenkapitalen skal erklæres og godkendes af en revisor. En advokat er således ikke nødvendig i denne opgave

Kontakt Revisor Mikael Hansen hvis dit selskab er i tvangsopløsning, og du ønsker genoptagelse.

Hvorfor sendes et selskab til tvangsopløsning

Der er en række lovmæssige krav til et selskab, når det stiftes. Hvis de mere betydelige lovkrav ikke er overholdt af selskabets ledelse, kan en tvangsopløsning ske. I disse tilfælde vil Erhvervsstyrelsen og Skifteretten kunne tvangsopløse selskabet. Der kan være flere tilfælde, hvor tvangsopløsning kan ske:

 • Hvis selskabet ikke har indsendt årsrapporten inden for tidsfristen
 • Hvis selskabet ikke ledes efter det skrevne i vedtægterne
 • Hvis selskabet ikke har registreret sine legale og reelle ejere
 • Hvis selskabet har pligt til at blive revideret men har ikke anmeldt en revisor til Erhvervsstyrelsen
 • Hvis selskabet har tabt en del af sin selskabskapital
 • Hvis selskabet ikke har reageret på tabt udestående kapital

Det er sjældent, at Erhvervsstyrelsen sender dit selskab direkte til tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen giver ledelsen en frist inden for hvilken, ledelsen har mulighed for at rette op på forseelsen.

Gennemførsel af en tvangsopløsning

Hvis ledelsen undlader at rette op på en aktuel forseelse inden for den frist, som Erhvervsstyrelsen har givet, kan en tvangsopløsning ske. Erhvervsstyrelsen indsender en skriftlig anmodning til Skifteretten om tvangsopløsning af selskabet. Skifteretten vil så afgøre, hvordan tvangsopløsningen kommer til at foregå. Skifteretten vil indkalde en repræsentant fra selskabets ledelse. Denne repræsentant skal forklare selskabets aktiver og passiver og eventuelle andet, der er relevant. Alt efter hvad repræsentanten forklarer, vil Skifteretten træffe en afgørelse om, hvordan tvangsopløsningen kommer til at ske. Normalt foregår en tvangsopløsning på tre følgende måder:

 

Formløs opløsning: Hvis selskabet ikke ejer nogen aktiver, der kan betale for selskabets opløsning, benyttes denne metode. Formløs opløsning benyttes også, hvis ingen vil stille sikkerhed for bo-omkostningerne. Dette betyder helt konkret, at selskabet vil blive opløst uden bo-behandling. Der skal således ikke betales retsafgift af denne fremgangsmåde.

 

Konkurs: Er der aktiver af værdi i selskabet, mens kreditorerne ikke kan modtage deres penge i takt med, at deres krav forfalder, opløser Skifteretten typisk selskabet via en konkursbehandling. Ligesom det samme sker, hvis en kreditor eller øvrige har stillet kaution for bo-omkostningerne. De omkostninger der er ved konkursbehandlingen, dækkes af selskabets egne midler eller helt eller delvist af staten.

 

Likvidation: Er der derimod nok aktiver af værdi i selskabet til dækning af kreditorerne i takt med, at deres krav forfalder? Dækker aktiverne også omkostningerne ved opløsningsbehandling, opløser Skifteretten typisk selskabet via en likvidation. En likvidation bruges også, såfremt selskabet ikke har oplyst om alle dets aktiver. Det sker, hvis Skifteretten vurderer, at selskabet har mulighed for at betale dets kreditorer. De omkostninger der følger en likvidation, dækkes enten af selskabets egne midler, eller helt eller delvist af staten.

Konsekvenser af tvangsopløsningen

Når et selskab er sendt til tvangsopløsning, fratrædes selskabets ledelse og eventuel revisor automatisk. Herved sikres, at ledelsen ikke har ret til at råde over selskabets formue. Ledelsen vil således ikke kunne tegne nye forpligtelser på virksomheden vegne.

 

Lukke virksomhed

Lad Revisor Mikael Hansen lukke din virksomhed.

Såfremt selskabet ikke har gæld, kan du som ejer meget let og få Revisor Mikael Hansen til at lukke dit selskab. Dette sker med en betalingserklæring. Når du vælger at lukke dit selskab ned, så er dette normalt en langsommelig proces. Denne opgave kan du outsource til Revisor Mikael Hansen. Jeg sørger for, at alt håndteres. Det kan være afmeldelse af pligter og indberetning til SKAT. Herudover står jeg for kommunikationen med SKAT. Det er nødvendigt, når skattekvittancen skal indhentes. Ligesom jeg står for kommunikationen med Erhvervsstyrelsen, når selve nedlukningen skal ske.

At lukke et selskab med en betalingserklæring tager typisk 2-5 måneder. Det er ventetiden hos SKAT, der er en tidsrøver. Jeg følger sagen helt til dørs, så du ikke behøves at bekymre dig om noget.

Kontakt mig allerede i dag, hvis du går med tankerne om at lukke dit selskab ned.

 

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig