Omdannelse af IVS til ApS

Folketinget har besluttet, at alle iværksætterselskaber skal omregistreres til anpartsselskaber. De iværksætterselskaber der ikke lader sig omregistrere, vil blive tvangsopløst. Dog har Folketinget nu lempet i de betingelser, som selskaberne skal opfylde for at blive omregistreret, og fristen er udskudt til d. 15. oktober 2021. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for omdannelse af dit IVS til ApS.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Revisor kan hjælpe med omdannelse af IVS til ApS

Der er i en ny politisk aftale aftalt, at fristen for omdannelser forlænges til d. 15. oktober 2021. Dette giver iværksættere lettere mulighed for at omregistrere deres iværksætterselskab til et anpartsselskab. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe med dette. Denne aftale er indgået, da det har vist sig at være svært for iværksættere at skaffe den nødvendige egenkapital på 40.000 kroner. Som er kravet for at omregistrere et eksisterende iværksætterselskab til et anpartsselskab. Herudover er mange iværksætterne ramt af coronakrisen, og for at undgå at etablerede virksomheder bliver tvangsopløst, er regeringen nu blevet enige om at gøre det lettere at omregistrere iværksætterselskaber til et anpartsselskaber.

Disse nye regler stiller længere krav til, at selskabets egenkapital ved omregistreringen udgør minimum selskabskapitalen. Revisor skal heller ikke afgive erklæring om, at selskabskapitalen er til stede. Det er derfor nu muligt, at selskabet kan fortsætte med en eventuel negativ egenkapital, når blot selskabskapitalen er forhøjet til mindst 40.000 kroner.

Krav til omdannelse af IVS til ApS

Når iværksætterselskabet (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab er der følgende, som skal være opfyldt:

Et iværksætterselskab kan omregistreres til et anpartsselskab ved at forhøje selskabskapitalen til mindst 40.000 kr. Et iværksætterselskab med en registreret selskabskapital på 100 DKK skal således forhøje sin selskabskapital med mindst 39.900 DKK.

  • Indskydes kontanter skal det dokumenteres, at pengene er indbetalt til selskabet, som f.eks. kan være et bankbilag, der viser, at beløbet (kapitalen) er indbetalt på en konto, der tilhører selskabet
  • Indskydes der andre værdier (apportindskud) skal en revisor som tredje mand udarbejde en vurderingsberetning, der dokumenterer, at værdien af de indskudte aktiver
  • Der er også mulighed for at benytte selskabets frie eller budne reserver i egenkapitalen (fondsforhøjelse) til at forhøje selskabskapitalen. Ved en fondsforhøjelse sker der således ikke indskud af kontanter eller andre værdier

Forskelle ved iværksætterselskaber og anpartsselskaber

Den helt store forskel er, at kapitalkravet i et anpartsselskab som minimum skal være 40.000 kr. Fordelen ved et anpartsselskab er, at et anpartsselskab udviser mere seriøsitet over for interessenter såsom potentielle kunder eller kreditorer, da de ved, at du har investeret penge i selskabet.
Kravene til ledelse og årsregnskab de samme i både iværksætterselskaber og anpartsselskab.

 

Hvis omdannelse af IVS til ApS ikke sker i tide

Hvis et iværksætterselskab ikke er omdannet til et anpartsselskab før d. 15. oktober 2021, så bliver selskabet tvangsopløst, og du fjernes som direktør, og selskabet bliver lukket.

Beslutningen om omregistrering skal træffes senest d. 15. oktober 2021 og skal herefter være anmeldt til Erhvervsstyrelsen senest d. 29. oktober 2021. Det er dog muligt for Erhvervsstyrelsen at fastsætte en yderligere frist på 4 uger til de virksomheder, der ikke træffer beslutningen i rette tid.

Herefter vil Erhvervsstyrelsen sende IVS’erne til tvangsopløsning.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig