Hvad er en “personlig ejet mindre virksomhed”?

En personlig ejet mindre virksomhed (PMV) er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje (journalistisk virksomhed, foredrag, tøjdesign, etc.) i form af en virksomhed. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for håndtering af din personlig ejet mindre virksomhed (PMV).

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Revisor forklarer de overordnede krav til personlig ejet mindre virksomhed

Som privatperson kan du oprette en personlig ejet mindre virksomhed, og du får tilknyttet et CVR-nummer. Du kan med denne virksomhedsform drive virksomhed uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige.

 • Der er kun én ejer
 • Ejeren hæfter personligt med egen formue
 • Der er ingen kapitalkrav
 • Krav til virksomheden:
  • Ikke momspligtig (omsætning under 50.000 kr. i 12 på hinanden følgende måneder)
  • Ikke har import fra eller eksport til lande uden for EU
  • Ikke har ansatte
 • Registreringen skal fornys hvert 3. år

Du kan ikke oprette en personlig ejet mindre virksomhed, hvis du har en hobbyvirksomhed uden indtjening som mål.

Momsregistrering og beskatning

Momsregistrering

Du skal ændre din registrering hvis du får momspligtig omsætning over 50.000 kr. årligt eller andre former for pligter i forhold til skatte/afgiftsforvaltningen.

 

Beskatning

Du bliver beskattet efter personskattereglerne og skal forskudsregistrere og oplyse din virksomheds overskud.

Underskud kan trækkes fra din personlige indkomst.

Personlig ejet mindre virksomhed – Hvad hæfter du for?

Du skal som virksomhedsejer af en enkeltmandsvirksomhed være opmærksom på, at du hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Du er ansvarlig for virksomhedens forpligtelser og hæfter personligt. Det betyder i praksis, at dine leverandører f.eks. kan kræve udlæg i dit hus, hvis din virksomhed ikke har betalt deres faktura.

Det er derfor en vigtig overvejelse, om du ønsker at løbe den risiko. Såfremt du ikke ønsker at hæfte personligt med private dine ejendele, bør du måske overveje en anden selskabstype som f.eks. et anpartsselskab (ApS).

Her er der begrænset hæftelse for ejerne, da økonomien hos hhv. selskab og ejer er sepereret fra hinanden. Ejeren i et selskab hæfter kun for den kapital, som selskabet stiftes med. Enkeltmandsvirksomheder har dog mulighed for at være omfattet af det der kaldes virksomhedsordningen, som giver nogle skattemæssige fordele. Revisor Mikael Hansen kan hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig