Revisorerklæringer

En revisorerklæring er en officiel erklæring fra revisor om, at årsregnskabet er gennemgået, og det er således det produkt, som du får fra en revisor. Revisorerklæringer kan kun udstedes af godkendte revisorer.

Revision, udvidet gennemgang og review er virksomhedens signal til omverdenen om, at der styr på regnskab og skat. Du kan også blive klogere på, hvad din revisor pris er for din revisorerklæring.

– Mikael Hansen, Revisor

 

Reducer din revisorregning

Fravalg af revisionspligt

Der er selskaber, der kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

For holdingselskaber gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

 

Grader af sikkerhed i revisorerklæringer

Der findes forskellige grader af sikkerhed i revisorerklæringen, fra lav grad af sikkerhed til høj grad af sikkerhed, og der kan være forskellige krav hertil fra selskabets interessenter såsom aktionærer, leverandører eller bankforbindelser.

 

Høj grad af sikkerhed: Revision

Revision er den fineste ydelse. I revision udfører revisor en grundig gennemgang af regnskabet og udarbejder en erklæring, hvor der skrives, at regnskabet er retvisende – altså at revisor mener, at regnskabet er OK. Eller, revisor skriver, hvorfor det ikke er. Man siger generelt, at hvis der har været revision på et regnskab, så er der 95-96% sikkerhed for, at det er retvisende. Det er høj sikkerhed for, at tallene er i orden. Det praktiske arbejde er naturligvis også det mest omfattende.

Begrænset grad af sikkerhed: Udvidet gennemgang

Små virksomheder har mulighed for at vælge mellem enten at fastholde den eksisterende revision af regnskabet med høj grad af sikkerhed eller at få foretaget en ”Udvidet gennemgang” af regnskabet, der bl.a. indeholder bekræftelser fra pengeinstitutter, advokatbrev, tingbøger og dokumentation for skatteindberetninger. Det vil være individuelt for den enkelte virksomhed, om der er fordele at hente ved at gå fra en revision til en udvidet gennemgang, da det i høj grad afhænger af de krav, som virksomhedens interessenter som f.eks. banker stiller til den, samt dens ejerstruktur, økonomiske situation og strategi for fremtiden.

Udvidet gennemgang vil adskille sig fra revision, ved at revisor som udgangspunkt ikke:

  • Kontrollerer den fysiske lageroptælling som virksomheden har foretaget
  • Kontrollerer regnskabstal og -oplysninger ved test til underliggende dokumentation
  • Udarbejder et revisionsprotokollat til ledelsen i virksomheden

Udvidet gennemgang kan således ikke sidestilles med en revision, da den ikke giver samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men den kan være et godt alternativ for de virksomheder, som har mindre behov for denne sikkerhed.

 

Begrænset grad af sikkerhed: Review

Review (gennemgang) er hurtigere og knap så grundig. I erklæringen i regnskabet skriver revisor, at der “ikke er fundet væsentlige fejl”. Du kan regne med, at regnskabet i hovedsagen er OK. Og hvis ikke, så kan fejlene jo rettes inden man slutter regnskabet, eller revisor skriver det i sin erklæring. Mange selskaber og selvstændige kan udmærket klare sig med et review.

Det er lidt ligesom at have en bilforsikring: Vi har forsikringen for at dække mod de store skader, men små skader betaler vi selv over selvrisikoen. På samme måde så sikrer et review, at man finder de store og vigtige fejl der betyder noget for regnskabet, mens mindre bogføringsfejl ikke nødvendigvis bliver rettet.

Ingen grad af sikkerhed: Assistance

Hvis ikke man vil have hverken revision, udvidet gennemgang eller et review, så har vi som revisorer også en fjerde vare på hylden: Regnskabsmæssig assistance. Dvs. at revisor opstiller regnskabet og sørger for, at der er talt rigtigt sammen, men man tjekker intet. Regnskabet kan altså være rygende fuldt af fejl som i yderste konsekvens kan koste dyrt for virksomheden, men det er prisen for, at man ikke vælger revision eller review.

Det forhindrer selvfølgelig ikke revisor i at fange nogle fejl, hvis vi ser dem og få det rettet, men nogen sikkerhed over for banker, SKAT m.v. for at regnskabet er OK, giver revisor altså ikke.

Til gengæld er det hurtigere og billigere, og revisor står inde for at opstillingen og sammentællinger/beregninger i selve opstillingen er sket som den skal.

En del virksomheder kan udmærket nøjes med assistance med regnskabsopstilling. Enten fordi et regnskab er meget let gennemskueligt og der ikke er så meget som kan gå galt. Eller fordi det er grundigt afstemt hos bogholderen. Man er sikker på tallene og har bare har brug for revisorhjælp til at få lavet selve skabelonen for regnskabet eller en beregning i opstillingen. Det er fint nok.

Vil man gerne have et årsregnskab, der kan bruges aktivt til banker, kunder og forretningsforbindelser, bør man som minimum have en reviewerklæring.

Uanset om selskabet får revision, udvidet gennemgang, review eller ingenting, skal selskabet stadig lave sit årsregnskab, dvs. mindst et årsregnskab, og det skal følge årsregnskabsloven. Derudover skal man lave en selvangivelse og et skatteregnskab som følger skattelovgivningen. Der ligger altså en nogle timers arbejde for revisor, uanset om man så får revision, udvidet gennemgang eller review oveni.

Har du spørgsmål?

Jeg er revisor København, men du er velkommen til at tage kontakt uanset hvor i landet, du befinder dig. Du kan altid skrive en e-mail på mikael@revisormikaelhansen.dk eller ringe på telefon 5353 6969. Hvis du har mindre spørgsmål eller henvendelser, står jeg altid til rådighed uden ekstra omkostninger for dig.

Kontakt mig