Disclaimer

Al information på denne hjemmeside, herunder faglig viden, er ikke udarbejdet til eller egnet som grundlag for juridisk- eller anden professionel rådgivning.

Informationerne på denne hjemmeside er alene at give en generel orientering og kan ikke anvendes som rådgivning.

Der tages forbehold for praksisændringer og ændring af regler efter offentliggørelse af informationerne på denne hjemmeside.

Revisor Mikael Hansen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller mangler i den viden, der præsenteres på denne hjemmeside og hæfter således ikke for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af informationerne.

Det tilrådes således, at der ikke foretages økonomiske dispositioner udelukkende på grundlag af informationerne fra denne hjemmeside.