Hvad er interessentskaber (I/S)

Hvad er interessentskaber (I/S)

 

Et interessentskab (I/S) kan ejes af både fysiske personer og virksomheder, og der skal være mindst 2 ejere for at stifte et interessentskab (I/S). Ejerne kaldes interessenter, og begge interessenter hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Et interessentskab (I/S) kan stiftes uden at indskyde kapital. Lad Revisor Mikael Hansen hjælpe dig.

 

Væsentligste kendetegn ved interessentskaber (I/S)
  • Der skal være mindst to ejere, der både kan være fysiske personer og virksomheder
  • Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset
  • Der er pligt til at registrere oplysninger om interessentskabets reelle ejere
  • Der er ingen kapitalkrav
  • Der er ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis én af interessenterne er en person
  • Der er pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber eller lignende

Det, der er særligt for interessentskaber (I/S), er, at interessenterne hæfter personligt og uden begrænsning (dvs. med hele deres personlige formue), solidarisk (dvs. at interessenterne hver for sig hæfter for alle krav mod virksomheden).

Et interessentskab (I/S) kendetegnes ved, at:

  • alle deltagere typisk deltager i virksomhedens drift
  • der er tale om et økonomisk samarbejde

Hvis der er to fysiske interessenter, er det muligt at indgå en interessentskabskontrakt, hvori reglerne fastlægges.

 

Interessentskaber (I/S) med mindst én person i ejerkredsen

Interessentskaber (I/S), hvor mindst én af interessenterne er en person, er ikke registreringspligtige og skal kun registreres, hvis der er brug for et CVR-nummer for at registrere skatter og afgifter. Visse interessentskaber (I/S) kan tildeles et CVR-nummer til brug for tinglysning og indberetning af reelle ejere.

 

Interessentskaber (I/S) med kun selskaber i ejerkredsen

Interessentskaber (I/S) skal altid registreres på samme måde som selskaber, hvis alle interessenter er:

Formålet med registreringspligten for disse interessentskaber (I/S) er, at deres oplysninger skal være offentligt tilgængelige, og at de skal indberette årsrapporter eller undtagelseserklæringer.

Kontakt Revisor Mikael Hansen for en uforpligtende samtale, her.